CÀY RUỘNG LÀ " SAY " -  RA RUỘNG LÀ " BAY "

Thực đơn

x