CÀY RUỘNG LÀ " SAY " -  RA RUỘNG LÀ " BAY "

TỨ ĐẠI ĐỈNH ĐÈO

Khô Tứ Vị: Khô Bò Huế Thương, Khô Gà Lá Chanh, Khô Heo Cháy Tỏi, Khô Nạc Vai Heo Tứ Xuyên

 

x