CÀY RUỘNG LÀ " SAY " -  RA RUỘNG LÀ " BAY "

SƯỜN CAY THÁI
x