CÀY RUỘNG LÀ " SAY " -  RA RUỘNG LÀ " BAY "

PATE ĐÚT LÒ
x