CÀY RUỘNG LÀ " SAY " -  RA RUỘNG LÀ " BAY "

LẨU MĂNG CHUA CÁ THU CÔN ĐẢO
x